Opcje raportu
Aktualizuj raport Zapisz / Drukuj wynik analizy Zapisz / Drukuj kompletny raport
Rapidus Rapidus.org
Analiza
Wynik 97%
Zbadane fragmenty 43
Fragmenty z konfliktem 42
Wykryte znaki 2912
Wykryte znaki specjalne 1
Wykryte wyrazy 391
Nierozpoznane wyrazy 3
Suma splagiatowanych wyrazów 383
Plagiat intencjonalny 82%
Grupy fragmentów
Rozmiar fragmentówPlagiatIlość fragmentów z plagiatem
≥ 0 wyrazów 97% 42
≥ 5 wyrazów 97% 41
≥ 10 wyrazów 97% 14
≥ 20 wyrazów 0% 0
≥ 40 wyrazów 0% 0
Źródła i baza porównawcza
Baza aktów prawnych 0
Encyklopedie 28
Inne źródła 14
Ilość wykluczonych źródeł przez użytkownika 0
Ilość wykluczonych fragmentów przez użytkownika 0
Fragmenty wykluczone przez źródła 0
Ilość zduplikowanych źródeł 35
Zawartość plagiatu
Plagiat w grupach fragmentów
Wykryte fragmenty
Plagiat w grupach fragmentów
Legenda

Wynik - Ilość plagiatu w sprawdzanym dokumencie wyrażona w procentach. Wynik oznaczony jest jednym z czeterech kolorów:

    • zielony (wynik poniżej 20%)
    • zółty (wynik od 20% do 30%)
    • pomarańczowy (wynik od 30% do 40%)
    • czerwony (wynik powyżej 40%)

Plagiat intencjonalny - Współczynnik wskazujący ilość plagiatu, która została oznaczona przez algorytm systemu Rapidus jako zamierzony plagiat.

Fragment - Wyodrębniona część badanego dokumentu złożona z wyrazów.

Grupy fragmentów - Są to grupy złożone z fragmentów o podanej liczbie wyrazów (rozmiar fragmentów) zawartych w badanym fragmencie.

PZF (Procentowa Zgodność Fragmentów) - Podobieństwo badanego fragmentu z bazą porównawczą wyrażona w procentach. Współczynik PZF ≥ 80% jest uznawany przez system Rapidus za plagiat.

Znaki specjalne - Ilość wykrytych znakow w badanym dokumencie takich jak: ~|!@#$%^&*()

Wykluczone fragmenty - Fragmenty wykluczone przez użytkownika z bazy porównawczej

Wykluczone źródła - Źródła wykluczone przez użytkownika z bazy porównawczej.

Zduplikowane źródła - Są to źródła, które zostały wykryte w badanym dokumencie więcej niż jeden raz.

Fragmenty
Legenda: Wykryto plagiat Brak plagiatu Fragment wykluczony przez użytkownika Fragment, który mimo wykluczenia nadal widnieje jako plagiat
Historia jest najczęściej pojmowana w dwóch odrębnych znaczeniach – jako res gestaeczyli dzieje – przeszłość jako taka oraz rerum gestarumczyli wszelkie relacje o tej przeszłości, w tym historiografia.Wyraz historia pochodzi od greckiego słowa ἱστορία istoria, pierwotnie znaczącego badaniedochodzenie do wiedzy oraz wiedza zdobyta poprzez badanie.Herodot użył tego słowa do określenia charakteru swojejpracy rozpoczynającej się słowami Oto przedstawienie badań grἱστορίης ἀπόδεξις istories apodexis Herodota z Halikarnasu.Od tego sformułowania bierze swój początek nazwa całej naukimimo że popularny tytuł nadawany jego dziełu – Ἱστορίαι Istoriai – po polsku tłumaczony jest zazwyczaj jako Dzieje.za okres podlegający badaniom historycznym uważa się dziejeod powstania cywilizacji opartej na przekazie pisemnymdla wcześniejszych dziejów rezerwując termin prehistoria.Z takiego podejścia wynika chronologiczna rozbieżność początkówhistorii na różnych obszarach świata i w różnych cywilizacjachW ostatnich stuleciach przedmiot badań się jednak nieustannie poszerzał i pogłębiałobejmując wszystkie kontynenty światarównież wiele kultur niepiśmiennych oraz nowe zagadnienia antropologiczneMetodologię historyczną cechuje poszukiwanie logicznej konstrukcji przyczynowoskutkowej przy krytycznym podejściu do źródeł historycznychStarożytni Grecy uważali historię za jedną ze sztuk.Historia nie jest łatwa do zaklasyfikowania wśród nauk.Na ogół jest klasyfikowana jako nauka humanistyczna.Jeśli jednak przyjąć jej cel czysto faktograficznypolegający na ustaleniu biegu zdarzeń i wyjaśnieniu stosunku przyczynowo-skutkowegostaje się ona nauką nieomalże ścisłą zobacz: Historiografia.Jednak widząc w niej naukę, która zajmuje się jednorazowymi wydarzeniamia nie prawidłami – jej charakter ściśle naukowy staje się niejednoznaczny.Jeśli przyjąć jej umiejętność wskazywania na stosunek biegu zdarzeń do ewolucji cywilizacjizauważymy, że ociera się ona o aspekty etyczno-społeczneco zbliża ją do filozofii lub socjologii zobacz: filozofia historii wszakatedra historii sztuki powstała w 1813 na uniwersytecie w Getyndzeale początki piśmiennictwa zajmującego się sztuką sięgająstarożytności Historia naturalna Pliniusza StarszegoBardzo ważna dla historii sztuki książka powstała w okresie renesansu.Są to Żywoty najsłynniejszych architektów, malarzy i rzeźbiarzy włoskichod czasów Cimabuego do naszych czasów florenckiego malarza Giorgia Vasariegowydane po raz pierwszy w 1550 rNastępną przełomową postacią był Johann Joachim Winckelmannktórego historia sztuki starożytnej Geschichte der Kunst des Altertums, 1764 r.; wydpolskie ze zmianami Stanisława Kostki Potockiego O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski 1815 rna długi czas wpłynęła na widzenie sztuki greckiej i rzymskiej, a także sztuki w ogóle.